Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc červen

Český jazyk

mluvnice:

- souhrnné opakování a procvičování učiva za období 2. pololetí

 nové učivo:

- řeč přímá a nepřímá; věta uvozovací

čtení:

- čtení textů o létu, prázdninách

- četba humorných textů; vtipů

- společná beseda nad přečtenými knížkami v průběhu roku

- práce s vlastní knížkou - čtenářské chvilky: každý pátek; využití otázek z čtenářských kostek

- individuální práce s textem

sloh:

- volné psaní na téma ideálních prázdnin

- sestavení osnovy; zápis

 

Přírodověda

Kde žijeme:

- podnebné pásy - dokončení

- neživá příroda - rudy, paliva v naší republice

- člověk a energie a její využití

- rizika v přírodě

 

Vlastivěda - zeměpis (2. pololetí)

- zajímavosti v některých evropských státech

- povrch, řeky, počasí

- zemědělství a průmysl

- cestování po Evropě

 

Anglický jazyk

 

 

Matematika

- závěrečná písemná práce: 5. 6.

( písemné násobení a dělení; sčítání a odčítání des. čísel; převody jednotek; konstrukce trojúhelníku; obsah a povrch)